KTC Finland Oy on lähettänyt erän virheellisiä maksukehotuksia, jotka on päivätty 27.03.2013. Kyseessä ovat Numeropalvelu 02100 ja Numeropalvelu 030303 saatavat. Selvitämme asiaa ja sen laajuutta yhdessä toimeksiantajamme kanssa. Lähetämme kaikille aiheettoman maksukehotuksen saaneille asiakkaille oikaisukirjeen 12.4.2013 mennessä. Ne asiakkaat, jotka eivät saa oikaisukirjettä, voivat lykätä maksamisen selvitystyön ajaksi ja maksaa maksukehotuksessa mainitun eräpäivän 10.4.2013 sijasta 18.4.2013 mennessä. Pahoittelemme tapahtunutta. KTC Finland Oy